Møllens historie

Møllens

HISTORIE

Den første mølle på stedet opførtes i årene 1859-61 af møllebygger og ejer Poul Nielsen sammen med broderen Anders Nielsen. Møllen blev opført i murværk og kalket hvid.


Den fik navnet Dale mølle, men omdøbtes i 1888 til Vennebjerg Mølle. I 1921 forliste damperen “Belgrove” ud for Rubjerg – en svensk damper på vej til England. 15 mand druknede. Masten der drev i land, blev brugt til reparation af møllen.


Møllen er restaureret flere gange, bl.a. i 1929, da murværket havde slået store revner. Samtidig fik den lærred på vingerne i stedet for saltpetersække.


Den nuværende mølle blev oprindelig opført i Bindslev i 1842 og senere flyttet til Tversted, inden den i 1934 opførtes i Vennebjerg af tømrer Karl Jensen og broderen Lauritz, og her erstattede den murede hvide mølle.


At være møller er ikke et ufarligt job, hvilket bl.a. kan læses ud af denne avisartikel Vendsyssel Tidende 21. juni 1882:


“Et sørgeligt ulykkestilfælde passerede i morges kl. 8 i Vennebjerg Mølle. Ejeren, Poul Nielsen, en praktisk møllebygger, var tillige med sin søn beskæftiget med at reparere kværnen, og i den anledning havde han fået møllestenen taget op og sat på kant, men ved at borttage nogle kiler under den fik den overbalance og væltede ned over ham, hvorved hovedet blev knust, og han døde på stedet. Den døde efterlader sig hustru og to ukonfirmerede børn”


Et par dage efter nemlig ved Skt. Hans mødet i klitterne synges en sang forfattet af rigsdagsmand og pastor Peter Chr. Zahle, her nævnes Dale Mølle. Poul Nielsens enke Else Margrete Klausdatter døde i 1908, og møllen overtages af sønnerne Niels Chr. og Peder Poulsen. I 1917 bliver Niels Chr. Poulsen (1874-1963) eneejer af møllen, hvilket han er indtil den sidste “rigtige møller” Henry Christiansen i 1941 overtager møllen. Kunstmaleren Johs. Hofmeister købte i 1962 møllen og møllehuset, hvor han indrettede atelier. (boede her 1966-90) Utallige malerier med udsigten fra møllen har set dagens lys i dette atelier. De næste årtier forsøgte kunstneren at vedligeholde møllen, men det var en kostbar affære.Han besluttede derfor i 1987 at forære møllen til “Fonden til Vennebjerg Mølles bevarelse”. Møllen fik eget matrikelnummer og egen indkørsel. Adressen er i dag Skallerupvej 812.


Der blev hurtigt oprettet en støtteforening “Vennebjerg Mølles Venner”. En støtteforening der indsamlede 250.000 kr., og fik møllen sat i stand – bl.a. ved hjælp af entusiastiske frivillige og ledige fra Hjørring Kommune, 13000 arbejdstimer.I 1993 kunne møllen genindvies – og igen kunne der males mel, en aktivitet som jævnligt foregik indtil den en vinge, blev angrebet af råd.I 2007 knækkede noget af vingen og i 2009, oktober brækkede vingen. Støtteforeningen var opløst, så gode råd var dyre.


På et møde i maj 2010 i Landsbyrådet Havtornens Rige: Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup var en lille gruppe, der udtrykte ønske om at arbejde for at få møllevingerne til at snurre igen. Juni holdtes det første byggemøde. September gav Fødevareerhverv/LAG Vendsyssel tilsagn om kr. 100.000 – “Attraktive levevilkår i landdistrikterne”.


31. oktober 2010 indtrådte arbejdsgruppen i fondsbestyrelsen: Svenning Christensen (formand) Birgitte L. Nielsen, Jørgen Jørgensen, Hans Larsen og Tove Marquardsen (sekretær og fondssøger og rep. for Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn) og d. 15. marts 2011 udvidedes fondsbestyrelsen med Jørgen Christensen (kasserer)


Hjørring Kommunes Matchningsmidler kr. 205.000, Sparekassen Vendsyssel kr. 50.000, Forsikringsselskabet Vendsyssel kr. 15.000, Inge og Asker Larsens Fond kr. 204.875, ENV Fonden kr. 110.000. Samt velvillig hjælp fra: Vennebjerg Maskinstation og Entreprenør, Vennebjerg VVS, Sejlstrup Entreprenørforretning, Kontor & Papir, Scanvogn, The Corner (Vennebjerg) Lønstrup Murerforretning, EUC Nord, Aurion, Krone Vinduer og Super Spar, Lønstrup.


Møllefonden bestyrelse var klar over, at møllen betød meget for lokalbefolkningen og andre, der gæstede stedet, og besluttede derfor at stifte en ny støtteforening med samme navn, som i 1987. En forening med bestyrelse, vedtægter m.v.


Vennebjerg Mølles Venner blev stiftedes 23. maj 2011 med det formål:


  • At støtte arbejdet for at Vennebjerg Mølle bevares på det sted, hvor den blev opført i 1861.
  • At støtte bestræbelserne på at bevarer omgivelserne intakte.
  • At udbrede kendskabet til de kulturelle og historiske værdier, der knytter sig til stedet.